Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Stanisławów

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Stanisławów

Tablica Poprawa efektywności energatycznej

Inwestycja pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Stanisławów” polegała na wymianie 8 kotłów węglowych na piece gazowe w budynkach „nauczycieli” usytuowanych przy ul. Zachodniej 5 i ul. Lubelskiej 4 w Stanisławowie. W ramach zadania wykonano także termomodernizację ww. budynków: ocieplono ściany zewnętrzne oraz stropodachy, wymieniono drzwi wejściowe, zamontowano kratki wentylacyjne w pomieszczeniach kuchni i łazienek. Ponadto w budynku świetlicy wiejskiej w Cisówce wymieniono stary piec na węgiel na nowy ekologiczny piec na pellet.

 

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434