Zabytki

Zabytki Gminy Stanisławów

Kościół murowany z około 1530r. restaurowany w 1620r. gruntownie przebudowany w 1826r., zniszczony w 1944r. odbudowany w latach 1958-1962.

Dzwonnica drewniana z XVIII wieku remontowana w XX wieku.

Plebania murowana z około 1881r.

Zajazd murowany w Stanisławowie 1813-1916, zniszczony w 1944r. odbudowany 1958-1962 remont w 1986r. gruntowny remont w 2007r.

Czworak murowany we wsi Szymanowszczyzna - obecnie świetlica wiejska z końca XIX wieku

Dwór murowany we wsi Zawiesiuchy z przełomu XIX/XX wieku.

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434