Zabytki

Zabytki Gminy Stanisławów

Kościół murowany z około 1530r. restaurowany w 1620r. gruntownie przebudowany w 1826r., zniszczony w 1944r. odbudowany w latach 1958-1962.

Dzwonnica drewniana z XVIII wieku remontowana w XX wieku.

Plebania murowana z około 1881r.

Zajazd murowany w Stanisławowie 1813-1916, zniszczony w 1944r. odbudowany 1958-1962 remont w 1986r. gruntowny remont w 2007r.

Czworak murowany we wsi Szymanowszczyzna - obecnie świetlica wiejska z końca XIX wieku

Dwór murowany we wsi Zawiesiuchy z przełomu XIX/XX wieku.

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434