Komunikaty

Zalecenia dotyczące utrzymywania psów na wsiach latem

Zalecenia dotyczące utrzymywania psów na wsiach latem

Darmowa Zwierzowa Akcja Kastracja

Darmowa akcja kastracji zwierząt właścicielskich i wolno żyjących z tereny Gminy Stanisławów.

Obowiązek szczepienia kotów na Mazowszu

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wydał rozporządzenie wprowadzające nakaz szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Apel Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła w sprawie afrykańskiego pomoru świń.

Apel Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Komunikat Wojewody Mazowieckiego w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Komunikat Wojewody Mazowieckiego w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

ROZPORZĄDZENIE NR 2 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego i miasta stołecznego Warszawy

Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotycząca wilków

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Do 31 marca 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434