Zarząd Gminny ZOSP RP

Skład Zarządu Gminnego

1. Prezes Gałązka Andrzej
2. Wiceprezes Sosińska Kinga Anna
3. Wiceprezes Bartnicki Artur Paweł
4. Komendant Gminny  Domański Arkadiusz
5. Sekretarz  Słowik Anna
6. Skarbnik  Szczepański Krzysztof
7. Członek prezydium  Kowalczyk Sławomir
8. Członek Borowski Artur
9. Członek Domański Stanisław
10. Członek Jastrzębski Jacek
11. Członek Jurek Michał
12. Członek Mróz Piotr
13. Członek Ryszawa Bogdan
14. Członek Rosochacki Mirosław
15. Członek Wiącek Tomasz
16. Członek Szczepański Stanisław
17. Członek Wiącek Robert

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów

Godziny urzędowania

poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe

tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 
oddział Stanisławów

Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:

Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670

Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680

Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690

zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010