Zakup wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich na potrzeby pikniku w Gminie Stanisławów

Zakup wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich na potrzeby pikniku w Gminie Stanisławów

Nazwa zadania: Zakup wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich na potrzeby pikniku w Gminie Stanisławów

Gmina Stanisławów realizuje zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich na potrzeby pikniku w Gminie Stanisławów”, na które otrzymała dofinansowania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie dla 4 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Stanisławów takie jak: ławki i stoły, piec konwekcyjny, garnki z pokrywkami, zastawa stołowa, zastawa szklana, sztućce, drobne wyposażenie gastronomiczne.

Wartość wyposażenia dla każdego KGW wyniosła po 5 000,00 zł. Łączna kwota udzielonego wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości wyniosła 20 000,00 zł.


Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434