Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Stanisławów

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Stanisławów

Tablica Poprawa efektywności energatycznej

Inwestycja pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Stanisławów” polegała na wymianie 8 kotłów węglowych na piece gazowe w budynkach „nauczycieli” usytuowanych przy ul. Zachodniej 5 i ul. Lubelskiej 4 w Stanisławowie. W ramach zadania wykonano także termomodernizację ww. budynków: ocieplono ściany zewnętrzne oraz stropodachy, wymieniono drzwi wejściowe, zamontowano kratki wentylacyjne w pomieszczeniach kuchni i łazienek. Ponadto w budynku świetlicy wiejskiej w Cisówce wymieniono stary piec na węgiel na nowy ekologiczny piec na pellet.

 

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434