Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów wraz z zakupem i montażem windy

Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów wraz z zakupem i montażem windy

NAZWA ZADANIA: ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY STANISŁAWÓW WRAZ Z ZAKUPEM I MONTAŻEM WINDY

Przedmiotem zadania jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy Stanisławów, w którym znajduje się również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest to kontynuacja modernizacji budynku oraz zapewnienia dostępności do obiektu i oferowanych usług osobom niepełnosprawnym. Realizacja zadania umożliwi osobom niepełnosprawnym łatwiejszy dostęp do budynku, aktywizację, integrację i partycypację w życiu społecznym.