ePodatki

Informacje dotyczące podatków i opłat przez Internet

ePodatki informacje o podatkach przez Internet

Serwis internetowy ePodatki adresowany jest do Podatników, którzy chcą przeglądać swoje zobowiązania finansowe dotyczące podatków i opłat z uwzględnieniem wysokości wymiaru i terminów płatności wobec Gminy Stanisławów. Usługa ePodatki stanowi dodatkową formę wglądu Podatnika do swoich zobowiązań wobec gminy i jest obsługiwana przez dostawcę rozwiązania U.I. INFO-SYSTEM z Legionowa pod adresem https://ugstanislawow.epodatnik.info.

Dzięki usłudze Podatnik ma zawsze dostęp do aktualnych informacji z każdego komputera podłączonego do sieci Internet.

Obecnie prezentowane w systemie informacje dotyczą następujących zobowiązań:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku rolnego,
 • podatku leśnego,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłat za zużycie wody i ścieków,
 • opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
 • opłat związanych z zajęciem pasa drogowego.

Usługa wyświetla informacje dotyczące bieżących rozliczeń podatków i opłat oraz umożliwia bezpośrednio z systemu internetowego ePodatki wszczęcie procedury płatności elektronicznej zobowiązań finansowych wobec Gminy za pomocą szybkich płatności elektronicznych.

Pamiętajcie Państwo, że decyzje wymiarowe oraz decyzje zmieniające wymiar podatków, zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2325 ze zm.), nadal doręczane są w formie papierowej bądź w formie elektronicznej przez ePUAP.

CO ZROBIĆ ABY MÓC KORZYSTAĆ Z SYSTEMU?

 1. KROK PIERWSZY - REJESTRACJA KONTA

Zarejestruj swoje konto: TUTAJ

Po wypełnieniu formularza na wskazany adres e-mail otrzymasz informacje o zgłoszeniu konta do weryfikacji co umożliwi Ci wykonanie 2 kroku i dokończenie rejestracji.

 1. KROK DRUGI - POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI

W celu potwierdzenia Twojej tożsamości i aktywacji utworzonego w Serwisie Internetowym konta poprosimy Cię o wykonanie jednej z 2 poniższych czynności. Pozwoli to naszym pracownikom upewnić się, że jesteś właścicielem lub współwłaścicielem konta lub kont zobowiązań finansowych oraz akceptujesz Regulamin korzystania z serwisu.

1 METODA WERYFIKACJI  - PODPIS ELEKTRONICZNY

Jeśli jesteś użytkownikiem Profilu Zaufanego lub Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego skorzystaj z tej ścieżki.

Wypełnij „Wniosek o aktywację konta” podpisz dokument podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym i wyślij poprzez system ePUAP do Urzędu Gminy Stanisławów.

Nasz pracownik sprawdzi Twoje dane rejestracyjne maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych, a następnie zostaniesz powiadomiony drogą elektroniczną (e-mail na podany w rejestracji konta adres) o aktywacji konta w systemie ePodatki.

METODA 2 – WIZYTA W URZĘDZIE

Jeśli wolisz zweryfikować swoje konto osobiście, czekamy na Ciebie w Urzędzie Gminy Stanisławów, I piętro na stanowiskach:

 • nr 21 - stanowisko ds. zobowiązań pieniężnych tel. 25 7575845
 • nr 28A stanowisko ds. księgowości podatkowej tel 25 7575876

w czasie pracy Urzędu tj.:

 • w Poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00
 • Wtorek – Piątek w godz. 8.00 – 16.00.

Przyjdź do nas z dokumentem tożsamości i wypełnionym „Wnioskiem o aktywację konta”, nasi pracownicy na miejscu sprawdzą i aktywują Twoje konto.

ZAPRASZAMY DO PRZETESTOWANIA SYSTEMU -  https://ugstanislawow.epodatnik.info/

Logowanie ePodatki

 

W celu zalogowania się do wersji demonstracyjnej wpisz "demo" w pole login i w pole hasło.

 

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434