Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonie Stanisławów

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonie Stanisławów

W 2021r. Gmina Stanisławów otrzymała na podstawie Umowy o dofinansowanie z Regionalnego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonie Stanisławów, Gmina Stanisławów” kwotę 318 776,82zł, co stanowi 70% kosztów całkowitych zadania. W ramach zadania wykonano odcinek drogi o długości 847,07 mb i szerokości 5,5m ze spadkiem obustronnym.