Akcja Kastracja

Akcja bezpłatnej kastracji i znakowania zwierząt

 

Każdy mieszkaniec gminy Stanisławów może skorzystać z BEZPŁATNEGO ZABIEGU KASTRACJI
I ZNAKOWANIA PSA LUB KOTA.

Wnioski można składać do 30 września 2024 roku lub do wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel.

- Wysokość środków finansowych jest ograniczona, dofinansowanie do zabiegu zostanie zapewnione według kolejności zgłoszeń (w pierwszej kolejności koty i zwierzęta bezdomne)

- Mieszkańcy mogą zgłaszać się po wniosek do Urzędu Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pok. nr  19, tel. 25/757-58-59

- zabiegi wykonuje Przychodnia VIVET, z którą Gmina Stanisławów ma podpisaną umowę

ul. Cicha 12 lokal 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki,

wejście od ul. 1PLM naprzeciwko parkingu szpitala,

tel. 505-421-424

 

Zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Stanisławów”
współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego