OSP w Rządzy

Ochotnicza Straż Pożarna w Rządzy

Nazwa jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna w Rządzy

rok założenia: 1929

adres: Rządza 27B, 05-304 Stanisławów

NIP: 822-20-12-404

 

kontakt: 500-555-633

e-mail: osprzadza@onet.pl

 

Numer konta: 51 9226 0005 0036 2111 0010

 

Skład Zarządu OSP:

Prezes: dh Jacek Michalak

Wiceprezes: dh Michał Świderski

Wiceprezes - Naczelnik: dh Arkadiusz Domański

Z-ca naczelnika: dh Piotr Wojtyński

Sekreterz: dh Józef Wojtyński

Skarbnik: dh Zenon Gadomski

Gospodarz: dh Paweł Czapski

Członek Zarządu: dh Stanisław Domański

Liczba członków bez zmian.

Strona internetowa: https://www.facebook.com/osprzadza

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów

Godziny urzędowania

poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe

tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 
oddział Stanisławów

Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:

Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670

Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680

Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690

zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010