OSP w Rządzy

Ochotnicza Straż Pożarna w Rządzy

Nazwa jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna w Rządzy

rok założenia: 1929

adres: Rządza 27B, 05-304 Stanisławów

NIP: 822-20-12-404

 

kontakt: 500-555-633

e-mail: osprzadza@onet.pl

 

Numer konta: 51 9226 0005 0036 2111 3000 0010

 

Skład Zarządu OSP:

Prezes: Michał Świderski

Wiceprezes: Jacek Michalak

Naczelnik: Arkadiusz Domański

Zastępca Naczelnika: Karol Świderski

Sekretarz: Mirosława Bielicka

Skarbnik: Zenon Gadomski

Gospodarz: Artur Bielicki

Członek Zarządu: Stanisław Domański

Kronikarz: Paulina Waś

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Łukasz Wojdyna

Sekretarz: Małgorzata Ludwiniak

Członek: Paweł Michalak

 

Strona internetowa: https://www.facebook.com/osprzadza

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434