Ogłoszenia

Informacja

Szanowni Państwo!
Informujemy, że Urząd Stanu Cywilnego w dniu 31 stycznia 2022 roku (poniedziałek) będzie czynny  w godz. 8:00- 15:00.

Zmiana trybu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 24 stycznia 2022 r. do odwołania zmienia się tryb udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja o otwarciu PSZOK

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie czynny 29 stycznia 2022 roku w godz. 9- 14.00 (sobota).

Przypominamy, że osoby, które przywożą odpady do PSZOK obowiązkowo muszą posiadać potwierdzenie uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Stanisławów. W przypadku braku potwierdzenia opłaty, odpady w PSZOK nie będą przyjmowane.

  • autor: Magdalena Grutkowska, data: 2022-01-21

Specjalizacje dyżurów nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku

Osoby poszukujące darmowych porad prawnych i darmowych porad obywatelskich często potrzebują pomocy prawnika lub doradcy obywatelskiego, którego wiedza i doświadczenie jest szersze w jakiejś dziedzinie.

Złóż wniosek o dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii i gazu.

Informacja

Od 1 stycznia 2022 roku na targowisku gminnym w Stanisławowie wraca opłata targowa.

WÓJT GMINY STANISŁAWÓW ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. zamówień publicznych i inwestycji w Urzędzie Gminy Stanisławów,

  • autor: Hanna Pietrzyk, data: 2021-12-10

Informacja w sprawie trybu małych zleceń

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Po upływie ww. terminu, oraz po rozpatrzeniu uwag, Wójt niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Informacja

Informujemy, że w dniu 12 listopada 2021 r. (piątek) dyżur nieodpłatnych porad prawnych w Urzędzie Gminy Stanisławów odbędzie się w godzinach 8.00-12.00

Kolejne środoki dla Gminy Stanisławów

W dniu dzisiejszym (8.11.2021 r.) w Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem nastąpiło podpisanie umów na kolejne środki zewnętrzne dla Gminy Stanisławów ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Środków Unii Europejskiej.

Konsultacje zmian w Programie współpracy Województwa Mazowieckiego z NGO na 2022 rok

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Bezpieczeństwo sanitarne w punktach nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich

Uwaga! Z nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich w punktach mogą korzystać osoby zdrowe, które przyjdą w maseczce.

Szkolenia dla firm „PREWENCJA WYPADKOWA 2021”

II Oddział ZUS w Warszawie wraz z Ośrodkiem Szkolenia BHP zapraszają przedsiębiorców z województwa mazowieckiego na bezpłatne szkolenia...

Głosuj na Gminę Stanisławów w Budżecie Obywatelskim Mazowsza

Mamy szansę mieć na terenie naszej Gminy Stanisławów trzy doświetlone przejścia dla pieszych.

Przesunięcie odbioru czarnych i żółtych worków

Szanowni Państwo,

z powodu awarii pojazdów odbierających odpady, odbiór worków czarnych (zmieszanych) oraz żółtych (plastik i metal) zostanie przesunięty o jeden dzień.

Diagnoza oraz Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Stanisławów - kwestionariusz ankiety internetowej

Uprzejmie informujemy, że od 09 września do 22 września 2021 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy i strategii lokalnych zagrożeń społecznych.

Rozkład jazdy autobusów szkolnych w roku szkolnym 2021/2022

Od 1 września 2021 autobusy szkolne będą kursowały według poniższych rozkładów jazdy

Dożynki Gminno-Parafialne 2021 w Stanisławowie

Serdecznie zapraszamy na święto plonów, które odbędzie się 29.08.2021 r.

Edukacja prawna - wzory pism do bezpłatnego pobrania

Informujemy, że Fundacja Inter Vivos, która w 2021 r. realizuje zadania z zakresu edukacji prawnej w powiecie mińskim opracowała i udostępniła do bezpłatnego pobrania wzory pism z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego oraz spraw socjalnych i spraw mieszkaniowych.

ZARZĄDZENIE NR 59/2021 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w roku 2021 organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 59/2021 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w roku 2021 organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

  • autor: Tomasz Zdanowicz

Informacja

Urząd Gminy w Stanisławowie  informuje, że w dniu 22.07.2021 r. (czwartek) w związku z pracami na sieci wodociągowej w godz. od 12.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Zalesie, Goździówka, Ciopan, Pustelnik, Łęka, Choiny i Cisówka

System TAX FREE - informacje

1 stycznia 2022 r. nastąpią zmiany systemu TAX FREE, związane z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiana będzie polegać na wprowadzeniu w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE obowiązku elektronicznego obiegu dokumentów.

Zasady udzielania nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Wznowione stacjonarne udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu mińskiego.

Starosta Miński informuje,że od dnia 7 czerwca 2021 r. poniedziałek) zostaje wznowione stacjonarne udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu mińskiego.

Zmiana organizacji ruchu pojazdów na drodze 637

UWAGA!!!

Informujemy, że rozpoczynają się prace związane z „Rozbudową drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360” w związku z powyższym od dnia 28 maja 2021 r od godz. 8.00 ruch na tej drodze będzie odbywał się wahadłowo.

Dofinansowanie na modernizację strażnicy OSP w Stanisławowie.

Kolejne dofinansowanie trafia do naszej Gminy!

Dofinansowania na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Stanisławów i OSP Ładzyń.

38 993,00 zł dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego  otrzymaliśmy na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Stanisławów i OSP Ładzyń.

Kolejne środki dla Gminy Stanisławów!

50.000,00 zł dofinansowania dla naszej Gminy ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania w sołectwach:

Chodź na scenę - przegląd teatrów amatorskich

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej i Powiat Miński zapraszają aktorów-amatorów oraz amatorskie grupy teatralne do udziału w konkursie „Chodź na scenę - przegląd teatrów amatorskich”.

Czego nie wolno wrzucać do kanalizacji sanitarnej?

Drodzy Mieszkańcy, w związku z powtarzającymi się w ostatnim czasie awariami sieci kanalizacji sanitarnej, przypominamy czego nie wolno wrzucać do kanalizacji sanitarnej.

Raport końcowy z inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Stanisławów

Wójt Gminy Stanisławów informuje, że zakończono prace związane z realizacją zadania pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Stanisławów”.

Stypendia pomostowe na I rok studiów - XX edycja

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

Gminny Bon Żłobkowy

Rady Gminy Stanisławów wprowadziła świadczenie pod nazwą Gminny Bon Żłobkowy.

Komunikat Wójta Gminy

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Stanisławów

Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację pandemiczną a także w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, apeluję o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w powiecie mińskim do odwołania porady udzielane są za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (np. telefonicznie, mailowo)

ZARZĄDZENIE NR 15.2021 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie wykonywania przez Urząd Gminy Stanisławów zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz w sprawie wykonywania określonych zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów

Uwaga - nowe numery kont bankowych!

Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:

Apel o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Stanisławów

Zapisy na szczepienia przeciwko covid-19

Uprzejmie informujemy, że w przychodniach zdrowia CENTRUM w Stanisławowie i Pustelniku trwają zapisy na szczepienia przeciwko covid-19.

Razem policzymy kotły

Na terenie Gminy Stanisławów nadal trwa obowiązkowa inwentaryzacja źródeł ciepła.

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434