ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną.

Dostęp do funkcjonalności ePUAP wymaga uprzedniej rejestracji w systemie oraz uzyskania konta użytkownika.

Proces rejestracji wymaga podania imienia (imion) i nazwiska, numeru PESEL, jeżeli użytkownik posiada, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego oraz określenia niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika.

W celu identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownik zarejestrowany może zastosować określone przez użytkownika: identyfikator użytkownika i hasło albo kwalifikowany certyfikat, albo środek identyfikacji elektronicznej stosowany do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym podmiotu niepublicznego.

W przypadku zastosowania hasła stopień jego złożoności kontrolowany jest przez ePUAP. Założenie konta bez podania numeru PESEL nie będzie skutkowało złożeniem wniosku o profil zaufany.

Adres skrytki Urzędu Gminy Stanisławów na ePUAP: /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434