OSP w Stanisławowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławowie

Nazwa jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławowie

rok założenia: 1919

adres: ul. Szkolna 10, 05-304 Stanisławów

NIP: 822-19-65-987

 

kontakt: 722-155-861

e-mail: osp.stanislawow@gmail.com

 

Numer konta: 25 9226 0005 0035 0437 2000 0010

 

Skład Zarządu OSP:

Prezes: dh Stanisław Szczepański

Wiceprezes: dh Kazimierz Damętka

Wiceprezes - Naczelnik: dh Konrad Zdanowicz

Z-ca naczelnika: dh Piotr Szczepański

Sekreterz: dh Jacek Słowik

Skarbnik: dh Wanda Pietrzyk

Gospodarz: dh Przemysław Zdanowicz

Członek Zarządu: dh Marian Tacikowski

Członek Zarządu: dh Michał Gajc

Strona internetowa: https://www.facebook.com/OchotniczaStazPozarnaWStanislawowie

 

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów

Godziny urzędowania

poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe

tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 
oddział Stanisławów

Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:

Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670

Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680

Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690

zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010