Polskie Sieci Elektroenergatyczne

Zakup 4 defibrylatorów dla Szkół Podstawowych w miejscowościach Stanisławów, Ładzyń i Pustelnik oraz dla budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie.

Już teraz dzięki wsparciu finansowemu w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” mieszkańcy Gminy Stanisławów mogą czuć się bezpieczniej dzięki zamontowaniu na terenie Gminy 4 defibrylatorów AED.

Zakup 4 defibrylatorów dla Szkół Podstawowych w miejscowościach Stanisławów, Ładzyń i Pustelnik oraz dla budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie.

W bieżącym roku kalendarzowym Gmina Stanisławów otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 20 000 zł w ramach programu ,,WzMOCnij swoje otoczenie", organizowanym przez Polskie Sieci Energetyczne na zakup 4 defibrylatorów.

Powstanie miejsce spotkań nad rzeką Rządza

  • znak_PSE-1
  • logo-WSO-1
Już niedługo powstanie miejsce spotkań nad rzeką Rządza! Prace nad uporządkowaniem terenu i stworzeniem tam miejsca wypoczynku dla mieszkańców i turystów zaraz się rozpoczną.  Projekt jest możliwy dzięki grantowi przyznanemu naszej gminie w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434