Jubileusz 50-lecia Oddziału Gminnego ZOSP RP w Stanisławowie połączony z nadaniem sztandaru dla Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Stanisławowie

Powiatowe Święto Strażaka w Stanisławowie

Dzień 20 maja na długo zapisze się w historii Stanisławowa. Tego dnia odbyło się podwójne święto: Jubileusz 50-lecia Oddziału Gminnego ZOSP RP w Stanisławowie połączony z nadaniem sztandaru dla Zarządu Oddziału Gminnego OSP  w Stanisławowie oraz Powiatowy Dzień  Strażaka.    

Główne uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława Biskupa w Stanisławowie. Mszę świętą w intencji wszystkich strażaków sprawowali ks. kan. Bronisław Janiszewski – proboszcz miejscowej parafii oraz ks. kan. Zenon WójcikKapelan Strażaków Powiatu Mińskiego w asyście zaprzyjaźnionych księży. W trakcie eucharystii nastąpiło  poświęcenie nowego sztandaru dla ZG OSP Stanisławów.

Druga część uroczystości odbyła się na stanisławowskim rynku, gdzie dowódca uroczystości dh Tomasz Wiącek złożył meldunek druhowi Antoniemu Janowi Tarczyńskiemu – prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Powagi i rangi wydarzeniu nadały wciągnięcie flag państwowej oraz Związku OSP oraz odegranie hymnu Polski oraz hymnu Związku OSP.

- My czujemy się w ten sposób potrzebni, docenieni, a potrzebni jesteśmy i to widać na każdym kroku. Wielkie podziękowania składam wszystkim druhnom i druhom. Jesteście bohaterami. Nie dlatego, że nosicie mundury, ale dlatego, że niesiecie pomoc i wsparcie, niezależnie od pory dnia czy nocy. Jesteście gotowi poświęcić życie i opuścić swoich bliskich, żeby uratować innych. – powiedział druh Antoni Jan Tarczyński – prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Cieszę się, że w tym roku to właśnie w Stanisławowie po kilku latach przerwy odbywa się Powiatowe Święto Strażaka. To jednocześnie piękny jubileusz 50-lecia Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Stanisławowie, a także obchody 500 lecia nadania praw miejskich miejscowości Stanisławów. Dzisiejsze Święto jest symbolem efektywnej działalności na rzecz rozwoju środowiska pożarniczego. Prezentujecie się cudownie! Cieszę się, że możemy w tak szczególnym dla nas dniu powitać was w dobrej kondycji i w dobrym zdrowiu  - powiedziała Kinga Anna Sosińska, wójt gminy Stanisławów.

Przed rozpoczęciem głównych obchodów uczczono minutą ciszy zmarłych strażaków z powiatu mińskiego i strażaków z Ukrainy.

Oddział Gminny ZOSP RP w Stanisławowie istnieje już pól wieku. Z tej okazji został ufundowany sztandar przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru, którego przewodniczącą jest Kinga Sosińska – wójt gminy Stanisławów. Jej zatem przypadł zaszczyt odczytania aktu ufundowania sztandaru. Z kolei akt jego nadania przeczytał dh Antoni Tarczyński, prezes ZOW ZOSP RP: - Na podstawie statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego nadaje sztandar Oddziałowi Gminnemu Związku OSP RP Gminy Stanisławów jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Sztandar ufundowany przez Gminę Stanisławów. Przed przekazaniem sztandaru odbyło się wbicie gwoździ pamiątkowych.

 Dzień pełen odznaczeń

Druh Krzysztof Juliusz Szuster został odznaczony Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP. Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: mł. kpt.  Bartłomiej Kowalczuk, dh Mirosław Świadek, dh Józef Siwak, dh Waldemar Gołębiewski, dh Andrzej Treska, dh Andrzej Siporski oraz dh Krzysztof Szczepański, natomiast Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwast. ogn.  Arkadiusz Domański, mł. bryg. Tomasz Kosznik, dh Tomasz Borowski, dh Sławomir Borucki, dh Jacek Jastrzębski, dh Paweł Rozbicki i dh Artur Borowski. Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa trafiły do ogn. Piotra Ciarkowskiego, dh Renaty Słowik, dh Anny Słowik, dh Piotra Szczepańskiego, dh Łukasza Bartłomieja Krysika, dh Rafała Mućko, dh Michała Gajca, dh Piotra Jeznacha, dh Michała Jurka, dh Tomasza Sobańskiego, dh Grzegorza Owsiaka, dh Damiana Michalaka, dh Karola Świderskiego, dh Krystiana Suchockiego, dh Jarosława Zielińskiego, dh Przemysława Czerniejewskiego, dh Piotra Mielcarza, dh Kamila Gołębiewskiego, dh Barbary Rawskiej oraz dh Czesławy Kaim. „Krzyż Floriana” za zasługi dla OSP otrzymali druhowie: Józef Bieńkowski, Andrzej Belkiewicz, Paweł Jerzy Parobczak, Stanisław Smater, Patryk Kozłowski, Dominik Siwicki oraz druhny: Oliwia Lipińska i Maria Gańko.

 

Odznaczenia przyznał także Samorząd Województwa Mazowieckiego. Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wyróżnił medalem honorowym PRO MASOVIA Kingę Annę Sosińską – wójt gminy Stanisławów. Medal wręczyła Pani Marszałek Janina Ewa Orzełowska, towarzyszyli jej Pan Michał Góras Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Pan Kamil Nalewka Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości.

Pani Marszałek w dowód ogromnej wdzięczności za nieustanne wspieranie braci strażackiej z terenu powiatu mińskiego uhonorowana została statuetką św. Floriana.

 Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Waldemar Pawlak uhonorował dyplomami za całokształt działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej dh Andrzeja Gałązkę oraz dh Waldemara Zbytka.

 Odznaczenia nie tylko od związku strażaków

Zarząd Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Stołecznej Policji także przyznał odznaczenia. Mając na uwadze doskonałą współpracę ze służbami mundurowymi oraz doceniając poświęcony czas i zaangażowanie  w sprawy  bezpieczeństwa ZWNSZZP KSP nadał odznaczenia. Pierwsze z nich – Medal I Klasy za Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Stołecznej Policji otrzymali: Janina Ewa Orzełowska – wicemarszałek, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Antoni Jan Tarczyński – prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego, starosta miński. Natomiast medal XXX powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów został przyznany dla Kingi Anny Sosińskiej – wójt gminy Stanisławów oraz dla Andrzeja Gałązki – prezesa Oddziału Gminnego ZOSP RP w Stanisławowie.

 Rozkazem personalnym Komendanta Korpusu Formacji Ratowniczych Rzeczpospolitej Polskiej została nadana Odznaka Skoczka Spadochronowego Formacji Ratowniczych Rzeczpospolitej Polskiej dla zasłużonego ratownika OSP Mrozy druha Jerzego Zembrzuskiego. To odznaczenie, w imieniu Komendanta Korpusu Formacji Ratowniczych Rzeczpospolitej Polskiej Jana Czesława Kuska wręczyli wójt gminy Stanisławów Kinga Sosińska oraz prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Stanisławowie Andrzej Gałązka.

 Podczas obchodów kompanią honorową OSP dowodził dh Piotr Mróz, zaś pocztami sztandarowymi dh Konrad Zdanowicz. Uroczystość na rynku poprowadziła dh Anna Słowik. Dostojności uroczystości dopełniła Orkiestra Dęta Gminy Stanisławów pod batutą Sebastiana Smędry. Oficjalną część uroczystości zakończyła strażacka defilada. Po której prezes ZOG ZOSP RP w Stanisławowie dh Andrzej Gałązka zaprosił wszystkich na strażacki obiad. Dziękujemy serdecznie 9 Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Stanisławów za przygotowanie słodkiego akcentu tego święta.

 

 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie
 • Fotorelacja z Powiatowego Święto Strażaka w Stanisławowie

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434