OSP w Pustelniku

Nazwa jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna w Pustelniku
rok założenia: 1928
adres: ul. Warszawska 38, 05-304 Pustelnik
NIP: 8222085768
kontakt: 503116483
e-mail: osp.pustelnik@onet.pl 
Numer konta: 31 2030 0045 1110 0000 0213 2480

Skład Zarządu OSP:

Prezes: dh Jacek Jastrzębski

Wiceprezes: dhGabiel Jagliński

Naczelnik: dh Krzysztof Szczepański

Z-ca naczelnika: dh Mateusz Krzysztof Szczepański

Sekreterz: dh Mateusz Sebastian Jagliński

Skarbnik: dh Mirosław Świadek

Gospodarz: dh Sławomi r Borucki

Kronikarz: dh Paulina Główka

Członek Zarządu Barbara Justyna Konowrocka

Strona internetowa: https://pl-pl.facebook.com/osp.pustelnik

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434