OSP w Ładzyniu

Ochotnicza Straż Pożarna w Ładzyniu

Nazwa jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna w Ładzyniu

rok założenia: 1929

adres: ul. Stanisławowska 12, 05-304 Ładzyń

NIP: 8221785802

 

kontakt: 502-724-734

e-mail: ladzyn@wp.pl

 

Numer konta: 58 9226 0005 0035 0365 2000 0010

 

Skład Zarządu OSP:

Prezes: Artur Borowski

Wiceprezes- Naczelnik: Michał Jurek

Zastępca Naczelnika: Tomasz Sobański

Sekretarz: Tomasz Borowski

Skarbnik: Cezary Ryszawa

Gospodarz: Urszula Jurek

Kronikarz: Rafał Jurek

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Grzegorz Owsiak

Sekretarz: Arkadiusz Widłaś

Członek: Adam Zieliński

 

Strona internetowa: ospladzyn.pl, grupamedyczna.eu

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434