Komisje Rady Gminy

Stałe komisje Rady Gminy Stanisławów kadencji 2018-2023

Komisja Rewizyjna:

Robert Rurka - Przewodniczący

Paweł Prus

Paweł Kowalczyk

Waldemar Czaplicki

Janina Weselińska

Michał Cudny

Elżbieta Król

Dominika Siedlecka

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Janina Weselińska - Przewodnicząca Komisji

Waldemar Czaplicki

Krzysztof Kuć

 

Komisja Budżetu i Gospodarki

Zygmunt Ochman - Przewodniczący

Andrzej Kowalczyk

Arkadiusz Reding

Paweł Kowalczyk

Piotr Matusik

Robert Rurka

Michał Cudny

Waldemar Zbytek

 

Komisja Społeczna, Ekologii i Bezpieczeństwa

Waldemar Czaplicki - Przewodniczący

Krzysztof Kuć

Paweł Prus

Elżbieta Król

Janina Weselińska

Stanisław Szczepański

Dominika Siedlecka

 

  • autor: Marta Kalata, data: 2019-01-28

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434