Pracownicy

Pracownicy

Kierownictwo Urzędu

Kinga Anna Sosińska
Wójt Gminy 

🔑 Pokój nr 31
☎️ 25 757 58 40
✉️ urzad.gminy@stanislawow.pl

Hanna Pietrzyk
Sekretarz Gminy

🔑 Pokój nr 29
☎️ 25 757 58 60
✉️ sekretarz@stanislawow.pl

Danuta Słowik
Skarbnik Gminy

🔑 Pokój nr 27
☎️ 25 757 58 50
✉️ skarbnik@stanislawow.pl


Referat Gospodarki Komunalnej 

Arkadiusz Reding
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

🔑 Pokój nr 7
☎️ 25 757 58 46

 

Tadeusz Pyrzanowski
Inspektor ds. gospodarki komunalnej

🔑 Pokój nr 8
☎️ 25 757 58 56

Andrzej Wiśniewski
Pomoc administracyjna ds. gospodarki komunalnej

🔑 Pokój nr 8
☎️ 25 757 58 61

Magdalena Grutkowska
Inspektor ds. gospodarki komunalnej

🔑 Pokój nr 9
☎️ 25 757 58 52

 Sebastian Lipiński
Pomoc administracyjna ds. gospodarki komunalnej

🔑 Pokój nr 8
☎️ 25 757 58 61Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi

5 osób

 

Zuzanna Królak
Pomoc administracyjna ds. gospodarki komunalnej

🔑 Pokój nr 9
☎️ 25 757 58 52


Referat Organizacyjny 

Sekretarz Gminy, Hanna Pietrzyk pełni funkcję kierownika referatu

Natalia Gajewska

Zastępstwo

Izabela Zagórska
Podinsektor ds. kancelarii

🔑 Pokój nr 30
☎️ 25 757 58 58

Katarzyna Sabak
Inspektor ds. obsługi Rady Gminy
i działalności gospodarczej

 🔑 Pokój nr 16
☎️ 25 757 58 65
✉️ rada.gminy@stanislawow.pl

Tomasz Zdanowicz
Podinspektor ds. biuletynu informacji publicznejj

🔑 Pokój nr 22
☎️ 25 757 58 73

Łukasz Ryszawa
Informatyk

🔑 Pokój nr 22
☎️ 25 757 58 75

Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi
2 osoby

 

 


Referat Finansowy

 Skarbnik Gminy, Danuta Słowik pełni funkcję kierownika referatu

Renata Urbanek
Zastępca Skarbnika

🔑 Pokój nr 28
☎️ 25 757 58 77

Anna Słowik
Inspektor ds. księgowości
i zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępstwo

Aneta Powierża

🔑 Pokój nr 28
☎️ 25 757 58 77

Aneta Rudnik
Podinspektor ds. księgowości

🔑 Pokój nr 28A
☎️ 25 757 58 76

Agnieszka Chojecka
Inspektor ds. księgowości podatkowej i ochrony przeciwpożarowej 

🔑 Pokój nr 28A
☎️ 25 757 58 76

Agnieszka Michalak
Inspektor ds. rozliczeń kasowych
i kadr

🔑 Pokój nr 20
☎️ 25 757 58 66

Agnieszka Wieczorek
Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

🔑 Pokój nr 21
☎️ 25 757 58 45

 

Wioletta Królak
Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

🔑 Pokój nr 21
☎️ 25 757 58 45


Malwina Rudnik

Pomoc administracyjna ds. księgowości opłat komunalnych

🔑 Pokój nr 9
☎️ 25 757 58 54 

 


Referat Inwestycji

Monika Krupa
Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska

🔑 Pokój nr 18
☎️ 25 757 58 43

 

Agnieszka Getka
Inspektor ds. inwestycji i ochrony środowiska

🔑 Pokój nr 18
☎️ 25 757 58 51

Magdalena Przanowska
Inspektor ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych

🔑 Pokój nr 19
☎️ 25 757 58 59

Aneta Poziemska
Samodzielny referent ds. ochrony środowiska

🔑 Pokój nr 19
☎️ 25 757 58 59

Monika Witek

Podinspektor ds. planowania przestrzennego

zastępstwo

Natalia Zielińska-Mielcarz

🔑 Pokój nr 17
☎️ 25 757 58 68

 

 

Karolina Wiśniewska

Inspektor ds. gospodarowania gruntami, rolnictwa i leśnictwa

zastępstwo

Magdalena Szczurowska

🔑 Pokój nr 17
☎️ 25 757 58 53

Rafał Płatek

Pomoc administracyjna

🔑 Pokój nr 7
☎️ 25 757 58 42

 


Referat Oświaty

Janusz Wieczorek

Kierownik Referatu Oświaty z jednoczesnym prowadzeniem spraw z zakresu obrony cywilnej, obronności, zarządzania kryzysowego oraz gospodarki komunalnej

🔑 Pokój nr 12
☎️ 25 757 58 48

 

Jolanta Szadkowska
Inspektor – główna księgowa jednostek oświatowych
w Referacie Oświaty

🔑 Pokój nr 5
☎️ 25 757 58 47

Agnieszka Piotrowska
Inspektor – księgowa jednostek oświatowych w Referacie Oświaty

🔑 Pokój nr 5
☎️ 25 757 58 81

Martyna Bazyl
Główna księgowa żłobka1/2 etatu Podinspektor - księgowa oświatowa 1/2 etatu

🔑 Pokój nr 16
☎️ 25 757 58 65

   

 


Urząd Stanu Cywilnego

Bożena  Wyszomirska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

🔑 Pokój nr 15
☎️ 25 757 58 55

 

Renata  Reda
Samodzielny referent ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych

🔑 Pokój nr 15
☎️ 25 757 58 55


Robert Wiącek
inspektor ochrony danych

🔑 Pokój nr 12
☎️ 25 757 58 49

 

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434