Pracownicy

Pracownicy

Kierownictwo Urzędu

Kinga Anna Sosińska
Wójt Gminy 

🔑 Pokój nr 31
☎️ 25 757 58 40
✉️ urzad.gminy@stanislawow.pl

Hanna Pietrzyk
Sekretarz Gminy

🔑 Pokój nr 29
☎️ 25 757 58 60
✉️ sekretarz@stanislawow.pl

Danuta Słowik
Skarbnik Gminy

🔑 Pokój nr 27
☎️ 25 757 58 50
✉️ skarbnik@stanislawow.pl


Referat Gospodarki Komunalnej 

Monika Krupa, pełniąca obowiązki kierownika referatu

Tadeusz Pyrzanowski
Inspektor ds. gospodarki komunalnej

🔑 Pokój nr 8
☎️ 25 757 58 56

Andrzej Wiśniewski
Pomoc administracyjna ds. gospodarki komunalnej

🔑 Pokój nr 8
☎️ 25 757 58 61

Magdalena Grutkowska
Inspektor ds. gospodarki komunalnej

🔑 Pokój nr 9
☎️ 25 757 58 52Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi

6 osób

 

 


Referat Organizacyjny 

Sekretarz Gminy, Hanna Pietrzyk pełni funkcję kierownika referatu

Natalia Gajewska
Samodzielny referent ds. kancelarii

🔑 Pokój nr 30
☎️ 25 757 58 58

Dorota Jerzak
Zastępstwo: Izabela Zagórska
Specjalista ds. obsługi rady gminy 

 🔑 Pokój nr 16
☎️ 25 757 58 65
✉️ rada.gminy@stanislawow.pl

Tomasz Zdanowicz
Samodzielny referent ds. biuletynu informacji publicznejj

🔑 Pokój nr 22
☎️ 25 757 58 73

Łukasz Ryszawa
Informatyk

🔑 Pokój nr 22
☎️ 25 757 58 75

Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi
2 osoby

 

 


Referat Finansowy

 Skarbnik Gminy, Danuta Słowik pełni funkcję kierownika referatu

Renata Urbanek
Zastępca Skarbnika

🔑 Pokój nr 28
☎️ 25 757 58 77

Anna Słowik
Inspektor ds. księgowości
i zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

🔑 Pokój nr 28
☎️ 25 757 58 77

Aneta Rudnik
Samodzielny referent ds. księgowości

🔑 Pokój nr 28A
☎️ 25 757 58 76

Agnieszka Chojecka
Podinspektor ds. księgowości podatkowej i ochrony przeciwpożarowej 

🔑 Pokój nr 28A
☎️ 25 757 58 76

Agnieszka Michalak
Podinspektor ds. rozliczeń kasowych
i kadr

🔑 Pokój nr 20
☎️ 25 757 58 66

Agnieszka Wieczorek
Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

🔑 Pokój nr 21
☎️ 25 757 58 45

 

Wioletta Królak
Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

🔑 Pokój nr 21
☎️ 25 757 58 45


Malwina Rudnik

Pomoc administracyjna ds. księgowości opłat komunalnych

🔑 Pokój nr 9
☎️ 25 757 58 54 

 


Referat Inwestycji

Monika Krupa
Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska

🔑 Pokój nr 18
☎️ 25 757 58 43

 

Agnieszka Getka
Podinspektor ds. inwestycji i ochrony środowiska

🔑 Pokój nr 18
☎️ 25 757 58 51

Magdalena Przanowska
Podinspektor ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych

🔑 Pokój nr 19
☎️ 25 757 58 59

Aneta Poziemska
Referent ds. ochrony środowiska

🔑 Pokój nr 19
☎️ 25 757 58 59

Monika Kielczyk
Podinspektor ds. planowania przestrzennego

🔑 Pokój nr 17
☎️ 25 757 58 68

Karolina Wiśniewska
Inspektor ds. gospodarowania gruntami, rolnictwa i leśnictwa

🔑 Pokój nr 17
☎️ 25 757 58 53

 

 


Referat Oświaty

Janusz Wieczorek

Kierownik Referatu Oświaty z jednoczesnym prowadzeniem spraw z zakresu obrony cywilnej, obronności, zarządzania kryzysowego oraz gospodarki komunalnej

🔑 Pokój nr 12
☎️ 25 757 58 48

 

Jolanta Szadkowska
Inspektor – główna księgowa jednostek oświatowych
w Referacie Oświaty

🔑 Pokój nr 5
☎️ 25 757 58 47

Agnieszka Piotrowska
Inspektor – księgowa jednostek oświatowych w Referacie Oświaty

🔑 Pokój nr 5
☎️ 25 757 58 81

Martyna Bazyl
Główna księgowa żłobka

🔑 Pokój nr 16
☎️ 25 757 58 65

 

Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi
1 osoba

 


Urząd Stanu Cywilnego

Bożena  Wyszomirska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich i spraw wojskowych

🔑 Pokój nr 15
☎️ 25 757 58 55


Robert Wiącek
inspektor ochrony danych

🔑 Pokój nr 12
☎️ 25 757 58 49

 

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434