Odpady komunalne

Informacja dla mieszkańców gminy Stanisławów dotycząca odbioru popiołu paleniskowego (szarych worków)

W związku ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, zorganizowany został odbiór popiołu paleniskowego bezpośrednio spod posesji.

Bezpłatna aplikacja, która przypomni o odbiorze odpadów komunalnych

Kiedy Śmieci?

Już od dziś mieszkańcy Gminy Stanisławów mogą korzystać z darmowej aplikacji „KIEDY ŚMIECI” służącej do powiadomień o odbiorze odpadów.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązujące od 01.11.2020 r.)

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych:

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązujące od 01.11.2020 r:

19 złotych miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
76 złotych miesięcznie od osoby, jeżeli nie wypełniony jest obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny
  • autor: Magdalena Grutkowska, data: 2020-11-09

Jak segregować odpady

Jak segregować odpady?

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2021

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się wyłącznie po zgłoszeniu
telefonicznym (731-008-728) lub mailowym (progres.borowiecki@wp.pl) – najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem do godz. 12.00.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK znajduje się w m. Retków 18C. Czynny jest w  godz. od  9.00 do 14.00 w dniach:
  • autor: Magdalena Grutkowska, data: 2021-01-20

Rejestr Działalności Regulowanej w Zakresie Odbierania Odpadów Komunalnych od Właścicieli Nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  • autor: Karolina Hendzel, data: 2016-06-06

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434