Państwowa Straż Pożarna w Mińsku Mazowieckim

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim

Dane kontaktowe:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim
ul. Warszawska 120
05-300 Mińsk Mazowiecki
  • Drogą pocztową na podany wyżej adres urzędu;
  • Drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP: /kppspminsk/SkrytkaESP;
  • Osobiście na ul. Warszawskiej 120 w Mińsku Mazowieckim, od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do godz. 15:00.
  • Pocztą elektroniczną na adres minsk@mazowsze.straz.pl . Sposób ten nie zapewnia uzyskania potwierdzenia odbioru generowanego przy odbieraniu dokumentacji elektronicznej przez organy administracji publicznej.
NIP:         822 18 45 728
REGON:  711586538
telefon:  25 758 50 61
 

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim lub jego zastępca przyjmuje w poniedziałki, w godzinach 15:30 – 16:30 oraz środy w godzinach 9:00 - 10:00.

Numery alarmowe:

998 - Państwowa Straż Pożana

112 - numer alarmowy

 

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434