Rolnictwo

Ogólnopolska konferencja ochrony roślin sadowniczych

  • autor: Instytut ogrodnictwa, data: 2021-12-28

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa mazowieckiego

Charakterystyka terenu gminy Stanisławów

Gmina Stanisławów zajmuję powierzchnię ok. 10,6 tys ha.

Użytki rolne to powierzchnia ok. 4,3 tys. ha.

Informacja o kołach łowieckich na terenie gminy Stanisławów

Wykaz kół łowieckich z terenu gm. Stanisławów

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434