GOPS

  • Logo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie

ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów
powiat miński, woj. Mazowieckie
e-mail: gops@stanislawow.pl
tel. 25 757 58 78, 25 757 58 79, fax. 25 757 58 78
REGON: 00518 45 65, NIP: 822 151 87 80

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie:
Beata Wąsowska tel. 25 757 58 72

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie jest budżetową jednostką organizacyjną, utworzoną przez Radę Gminy Stanisławów uchwałą Nr IV/18/90 z dnia 26 lipca 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie w celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej. Świadczy pomoc dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie mogą poradzić sobie przy wykorzystaniu własnych sił i środków, jak również realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Jednym z podstawowych zadań Ośrodka jest praca socjalna, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego i  psychologicznego udzielana jest niezależnie od kryterium dochodowego osobom i rodzinom. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom zgodnie z obowiązującym kryterium dochodowym.

Informację o aktualnych wydarzeniach znajdziecie Państwo na naszym fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/

 oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie :  https://gops.stanislawow.eu/

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434