Sołectwa

Sołectwo Borek Czarniński

Sołtys: Tomasz Płochocki

Borek Czarniński 19, 05-304 Stanisławów

tel. +48 517 941 947

Statut sołectwa

Sołectwo Choiny

Sołtys: Joanna Borucka

Choiny 28, 05-304 Stanisławów 

tel. +48 503 543 281

Statut sołectwa

Sołectwo Ciopan

Sołtys: Zbigniew Witkowski

Ciopan 16B, 05-304 Stanisławów

Statut sołectwa

Sołectwo Cisówka

Sołtys: Janina Weselińska

Cisówka 64A, 05-304 Stanisławów

tel. +48 504 232 963

Statut sołectwa

Sołectwo Czarna

Sołtys: Teresa Kuć

Czarna 1, 05-304 Stanisławów

tel. +48 518 142 227

Statut sołectwa

Sołectwo Goździówka

Sołtys: Robert Rurka

Goździówka 1, 05-304 Stanisławów

tel. +48 509 559 778

Statut sołectwa

Sołectwo Kolonie Stanisławów

Sołtys: Beata Spodar

Kolonie Stanisławów 41, 05-304 Stanisławów

tel. +48 501 735 505

Statut sołectwa

Sołectwo Legacz

Sołtys: Aleksandra Prus

Legacz 30A, 05-304 Stanisławów

tel. +48 512 198 542

Statut sołectwa

Sołectwo Lubomin

Sołtys: Alina Rosochacka

Lubomin 3A, 05-304 Stanisławów

tel. +48 519 199 320

Statut sołectwa

Sołectwo Ładzyń

Sołtys: Aneta Poziemska

Ładzyń, ul. Południowa 13, 05-304 Stanisławów

tel. +48 697 639 246

Statut sołectwa

Sołectwo Łęka

Sołtys: Paweł Goździejewski

Łęka 1i, 05-304 Stanisławów

tel. +48 880 769 253

Statut sołectwa

Sołectwo Mały Stanisławów

Sołtys: Grzegorz Słowik

Mały Stanisławów 9A, 05-304 Stanisławów

Statut sołectwa

Sołectwo Ołdakowizna

Sołtys: Katarzyna Kominek

Ołdakowizna 11a, 05-304 Stanisławów

Statut sołectwa

Sołectwo Papiernia

Sołtys: Agata Tabor

Papiernia 5, 05-304 Stanisławów

tel. +48 512 985 886

Statut sołectwa

Sołectwo Porąb

Sołtys: Tomasz Brzeziński

Porąb 15, 05-304 Stanisławów

tel. +48 507 481 738

Statut sołectwa

Sołectwo Prądzewo - Kopaczewo

Sołtys: Urszula Milewska

Prądzewo-Kopaczewo 3a, 05-304 Stanisławów

tel. +48 660 926 449

Statut sołectwa

Sołectwo Pustelnik

Sołtys: Sylwia Buczek

Pustelnik, ul. Warszawska 1,  05-304 Stanisławów

tel. +48 608 528 205

Statut sołectwa

Sołectwo Retków

Sołtys: Sławomir Rudnik

Retków 7B, 05-304 Stanisławów

tel.: +48 531 655 555

Statut sołectwa

Sołectwo Rządza

Sołtys: Stanisław Domański

Rządza 59, 05-304 Stanisławów

tel. +48 608 162 137

Statut sołectwa

Sołectwo Sokóle

Sołtys: Kaim Sylwia

Sokóle 1B, 05-304 Stanisławów

tel. +48 692 823 239

Statut sołectwa

Sołectwo Stanisławów

Sołtys: Elżbieta Uchman

ul. Rynek 3, 05-304 Stanisławów

tel. +48 792 893 589

Statut sołectwa

Sołectwo Suchowizna

Sołtys: Wieczorek Anna

Suchowizna 23, 05-304 Stanisławów

tel. +48 512 261 038

Statut sołectwa

Sołectwo Szymankowszczyzna

Sołtys: Michał Ołdak

Szymankowszczyzna 17, 05-304 Stanisławów

Statut sołectwa

Sołectwo Wólka Czarnińska

Sołtys: Marek Gut

Wólka Czarnińska 14, 05-304 Stanisławów

Statut sołectwa

Sołectwo Wólka Konstancja

Sołtys: Małgorzata Zdrojewska

Wólka-Konstancja 3a, 05-304 Stanisławów

tel. +48 606 601 360

Statut sołectwa

Sołectwo Wólka Piecząca

Sołtys: Małgorzata Komuda

Wólka Piecząca 17B, 05-304 Stanisławów

tel. +48 694 233 223

Statut sołectwa

Sołectwo Wólka Wybraniecka

Sołtys: Jan Popławski

Wólka Wybraniecka 24, 05-304 Stanisławów

Statut sołectwa

Sołectwo Zalesie

Sołtys: Leszek Jeżak

Zalesie 30, 05-304 Stanisławów

tel. +48 607 298 938

Statut sołectwa

Sołectwo Zawiesiuchy

Sołtys: Edward Moskal

Zawiesiuchy 3B, 05-304 Stanisławów

tel. +48 604 297 685

Statut sołectwa

  • autor: Izabela Zagórska , data: 2021-02-09

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434