Profil zaufany

Załóż profil zaufany

Profil zaufany to podpis elektroniczny do podpisywania podań i wniosków składanych do podmiotów publicznych.

Chcesz załatwiać sprawy urzędowe online? Potrzebujesz profilu zaufanego. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w internecie oraz składać podpis zaufany.

Sprawdź, jak założyć profil zaufany:

Punkt potwierdający profil zaufany

Po złożeniu wniosku, profil zaufany można potwierdzić w punkcie potwierdzającym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stanisławowie - pokój numer 15 w godzinach pracy Urzędu.

 

Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany

  • Masz profil zaufany i chcesz go wykorzystać do podpisania dokumentu elektronicznego podpisem zaufanym?
  • Chcesz sprawdzić, czy dokument elektroniczny jest podpisany i kto go podpisał?
  • A może chcesz poznać treść podpisanego już dokumentu?

Podpisz dokument profilem zaufanym

Usługa dostępna jest na stronie  - www.obywatel.gov.pl

 

 

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434