OSP w Czarnej

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej

Nazwa jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej

Data założenia: 1922r.

adres: Czarna 2B, 05-304 Stanisławów

NIP: 8222081782

 

kontakt:

Prezes 502 658 301

Wiceprezes 787 880 722

Naczelnik 519 664 745

e-mail: bartnickartur@o2.pl

 

Numer konta: 66 9226 0005 0035 3672 2000 0010

 

Skład Zarządu OSP:

Prezes: Artur Bartnicki

Wiceprezes: Andrzej Wiśniewski

Wiceprezes- Naczelnik: Piotr Bakuła

Zastępca Naczelnika: Mateusz Jackiewicz

Sekretarz: Mieczysław Bartnicki

Skarbnik: Tomasz Płochocki

Gospodarz: Jarosław Kubicki

Kronikarz: Lena Bok

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Kamil Barszczewski

Sekretarz: Marcin Siwak

Członek: Paweł Kaska

 

Strona internetowa: https://www.facebook.com/OchotniczaStrazPozarnawCzarnej/

LbVVwt63hbVvYGt6X2soj7s8a3rZl7R8AIiok3DwlYwAAAABJRU5ErkJggg==

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434