Budowa targowiska w miejscowości Stanisławów

Budowa targowiska w miejscowości Stanisławów

B0d90AAAAABJRU5ErkJggg==

Gmina Stanisławów realizuje zadanie pn. Budowa targowiska w miejscowości Stanisławów

Zadanie otrzymało dofinansowanie z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Poprawa konkurencyjności producentów rolnych oraz rozwój gospodarczy gminy poprzez budowę targowiska w miejscowości Stanisławów

Wynikiem realizacji operacji będzie wybudowane targowisko w miejscowości Stanisławów. Zakres zadania obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych, ppoż., wykonanie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, obiektów handlowych i elementów małej architektury.

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434