Realizacja zadań w ramach Programu MIAS - Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw w sołectwach: Czarna, Goździówka, Kolonie Stanisławów, Legacz, Papiernia, Prądzewo - Kopaczewo, Suchowizna, Zawiesiuchy

Realizacja zadań w ramach Programu MIAS - Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw w sołectwach: Czarna, Goździówka, Kolonie Stanisławów, Legacz, Papiernia, Prądzewo - Kopaczewo, Suchowizna, Zawiesiuchy

 • Tablica informacyjna MIAS w miejscowości Czarna
 • Tablica ogłoszeniowa w miejscowości Czarna
 • Tablica ogłoszeniowa w miejscowości Czarna
 • Tablica ogłoszeniowa w miejscowości Czarna
 • Przystanek autobusowy w miejscowości Czarna
 • Tablica informacyjna MIAS w miejscowości Goździówka
 • Oświetlenie drogowe w miejscowości Goździówka
 • Oświetlenie drogowe w miejscowości Goździówka
 • Oświetlenie drogowe w miejscowości Goździówka
 • Oświetlenie drogowe w miejscowości Goździówka
 • Tablica informacyjna MIAS w miejscowości Kolonie Stanisławów
 • Tablica ogłoszeniowa w miejscowości Kolonie Stanisławów
 • Tablica ogłoszeniowa w miejscowości Kolonie Stanisławów
 • Tablica ogłoszeniowa w miejscowości Kolonie Stanisławów
 • Tablica informacyjna MIAS w miejscowości Legacz
 • Tablica ogłoszeniowa w miejscowości Legacz
 • Tablica ogłoszeniowa w miejscowości Legacz
 • Przystanek autobusowy w miejscowości Legacz
 • Przystanek autobusowy w miejscowości Legacz
 • Tablica informacyjna MIAS w miejscowości Papiernia
 • Tablica ogłoszeniowa w miejscowości Papiernia
 • Tablica ogłoszeniowa w miejscowości Papiernia
 • Tablica ogłoszeniowa w miejscowości Papiernia
 • Tablica ogłoszeniowa w miejscowości Papiernia
 • Tablica informacyjna MIAS w miejscowości Prądzewo - Kopaczewo
 • Oświetlenie drogowe w miejscowości Prądzewo - Kopaczewo
 • Oświetlenie drogowe w miejscowości Prądzewo - Kopaczewo
 • Oświetlenie drogowe w miejscowości Prądzewo - Kopaczewo
 • Oświetlenie drogowe w miejscowości Prądzewo - Kopaczewo
 • Tablica informacyjna MIAS w miejscowości Suchowizna
 • Tablica ogłoszeniowa w miejscowości Suchowizna
 • Przystanek autobusowy w miejscowości Suchowizna
 • Przystanek autobusowy w miejscowości Suchowizna
 • Przystanek autobusowy w miejscowości Suchowizna
 • Tablica informacyjna MIAS w miejscowości Zawiesiuchy
 • Wyposażenie na spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Zawiesiuchy
 • Wyposażenie na spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Zawiesiuchy
 • Wyposażenie na spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Zawiesiuchy
 • Wyposażenie na spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Zawiesiuchy

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434