Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych

W 2022 roku Gmina Stanisławów otrzymała dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 67 916,36zł na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych”.  Zadanie polegało na sporządzeniu dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Na podstawie uzgodnionej dokumentacji zakupiono i zamontowano 2 – stanowiskową stację ładowania pojazdów elektrycznych. Wykonana stacja umożliwi szybkie ładowanie samochodów elektrycznych prądem stałym DC oraz prądem przemiennym AC jednocześnie. Wykonana stacja ma moc 50kW.

  • Ogólnodostępna stacja ładowania pojazdów elektrycznych
  • Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych - tablica

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Do 31 marca 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434