Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych

W 2022 roku Gmina Stanisławów otrzymała dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 67 916,36zł na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych”.  Zadanie polegało na sporządzeniu dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Na podstawie uzgodnionej dokumentacji zakupiono i zamontowano 2 – stanowiskową stację ładowania pojazdów elektrycznych. Wykonana stacja umożliwi szybkie ładowanie samochodów elektrycznych prądem stałym DC oraz prądem przemiennym AC jednocześnie. Wykonana stacja ma moc 50kW.

  • Ogólnodostępna stacja ładowania pojazdów elektrycznych
  • Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych - tablica

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434