Policja

Nowy zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Stanisławowie

W dniu 15 października w komisariacie policji w Stanisławowie odbyła się uroczystość związana z objęciem stanowiska zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Stanisławowie przez aspiranta sztabowego Mariusza Pogorzelskiego, który od 27 lat pełni służbę w policji. Komisarz Paweł Chłopik dotychczasowy zastępca od 1 września pełni funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Sulejówku.

W uroczystości udział wzięli: młodszy inspektor Sebastian Ciastoń - I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim, reprezentujący inspektora Sławomira Rogowskiego - Komendanta Powiatowego Policji, Komendant Komisariatu Policji w Stanisławowie podinspektor Robert Reda, Pani Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów, Pan Tadeusz Gałązka Wójt Gminy Dobre. W imieniu p. Wójt Kingii Anny Sosińskiej w uroczystości uczestniczyła Pani Hanna Pietrzyk Sekretarz Gminy.

Zebrani ciepło powitali nowego zastępcę, gratulowali awansu i życzyli sukcesów, wytrwałości w realizacji stawianych przed nim zadań, a także satysfakcji z pełnionej funkcji.
Witamy serdecznie P. Mariusza Pogorzelskiego w Gminie Stanisławów oraz liczymy na owocną współpracę.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy komisarzowi Pawłowi Chłopikowi za prawie 8 lat pracy na naszym terenie i dbanie o bezpieczeństwo  mieszkańców Gminy Stanisławów oraz życzymy mu dalszych sukcesów na nowym stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Sulejówku.

  • DSC_0008
  • DSC_0017
  • DSC_0025
  • DSC_00201

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434