Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów

Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o. wraz z Gminą Stanisławów uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna.

 

Wsparcie w ramach Projektu otrzymają:

 

·         Szkoła Podstawowa w Ładzyniu,

·         Szkoła Podstawowa w Stanisławowie,

·         Szkoła Podstawowa w Pustelniku.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw przez 439 uczniów wymienionych wyżej szkół. W ramach projektu realizowane będą min.:

  • dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, matematyki, informatyki,
  • kółka zainteresowań z przedsiębiorczości, zajęć teatralnych i przyrodniczych,
  •  wyjazdy edukacyjne.

W ramach Projektu w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki (materiały edukacyjne oraz multimedialne) zostaną doposażone pracownie przedmiotowe. Zakupiony zostanie także sprzęt do pracowni informatycznych.

 

Dodatkowo szkoleniami objęci zostaną nauczyciele szkół.

 

Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz postaw przedsiębiorczych. Pomogą także rozwinąć kompetencje niezbędne w przyszłości na rynku pracy.

Wartość projektu:  1 754 375,76 zł
Wysokość dofinansowania: 1 662 215,76 zł
Termin realizacji projektu: 01.09.2019 - 31.06.2021

 

  • Logotypy

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434