Dofinansowanie - Budowa gminnego placu zabaw w Stanisławowie

  • Czarno białe logo Unii Europejskiej
  • Logo PROW LEADER
  • Herb Gminy Stanisławów
  • Logo PROW na lata 2014-2020

Budowa gminnego placu zabaw w Stanisławowie

Wsparcie na Budowę gminnego placu zabaw w Stanisławowie

W dniu 18 grudnia 2018r. zakończono inwestycję pn. „Budowa gminnego placu zabaw w Stanisławowie”

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem operacji stanowi budowę jednego gminnego placu zabaw w Stanisławowie stanowiącego ogólnodostępną niekomercyjną infrastrukturę rekreacyjną dla mieszkańców gminy Stanisławów i przybyłych gości. Wynikiem jest powstanie nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej. Zakres zadania obejmował m.in.: roboty przygotowawcze, wyrównanie i przygotowanie nawierzchni gruntowej pod plac, wykonanie nawierzchni trawiastej, wykonanie ogrodzenia, zakup i montaż wyposażenia. 

Operacja była zrealizowana w terminie 19.09.2018r. – 13.12.2018r. Prace, przy udziale Wykonawcy i pracowników Urzędu Gminy, zostały odebrane w dniu 18.12.2018r.

 

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434