Przebudowa ulicy Ceglanej i Targowej w miejscowości Stanisławów

  • Czarno białe logo Unii Europejskiej
  • Logo PROW LEADER
  • Herb Gminy Stanisławów
  • Logo PROW na lata 2014-2020

Wsparcie na Przebudowę ulicy Ceglanej i Targowej w miejscowości Stanisławów

W dniu 30 maja 2019r. zakończono inwestycję pn. „Przebudowa ulicy Ceglanej i Targowej w miejscowości Stanisławów”

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Cel operacji stanowi przebudowa ulicy Ceglanej i Targowej w miejscowości Stanisławów, która umożliwi skrócenie dystansu oraz czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej. Wynikiem jest przebudowa ulicy na dystansie 0,325 km. Zakres zadania obejmował m.in.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy i nawierzchni, wykonanie elementów ulic i dróg oraz zakup i zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

Operacja była zrealizowana w terminie 28.03.2019r. – 30.05.2019r. Prace, przy udziale Wykonawcy i pracowników Urzędu Gminy, zostały odebrane w dniu 30.05.2019r..

  • Plakat informacyjny

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów

Godziny urzędowania

poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe

tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 
oddział Stanisławów

Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:

Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670

Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680

Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690

zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010