Informacja nt. dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w miejscowości Stanisławów”

  • Czarno białe logo Unii Europejskiej
  • Logo PROW LEADER
  • Herb Gminy Stanisławów
  • Logo PROW na lata 2014-2020

Wsparcie na Przebudowę ulicy Adama Mickiewicza w miejscowości Stanisławów

W dniu 31 sierpnia 2020r. zakończono inwestycję pn. „Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w miejscowości Stanisławów”

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Cel operacji stanowi umożliwienie połączenia obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Stanisławów oraz skrócenie dystansu dojazdu do tych obiektów poprzez przebudowę ulicy Adama Mickiewicza. Zakres zadania obejmował m.in.: roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy i nawierzchni, zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i inne prace niezbędne do realizacji zadania. 

Operacja była zrealizowana w terminie 17.06.2020r. – 31.08.2020r. Prace, przy udziale Wykonawcy i pracowników Urzędu Gminy, zostały odebrane w dniu 31.08.2020r.

  • Czarno białe logo Unii Europejskiej
  • Logo PROW LEADER
  • Herb Gminy Stanisławów
  • Logo PROW na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w miejscowości Stanisławów”

mająca na celu: „umożliwienie połączenia obiektów użyteczności publicznej

w miejscowości Stanisławów oraz skrócenie dystansu dojazdu do tych obiektów

poprzez przebudowę ulicy Adama Mickiewicza”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego

w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014 – 2020

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434