OSP w Stanisławowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławowie

Nazwa jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławowie

rok założenia: 1919

adres: ul. Szkolna 10, 05-304 Stanisławów

NIP: 822-19-65-987

 

kontakt: 722-155-861

e-mail: osp.stanislawow@gmail.com

 

Numer konta: 25 9226 0005 0035 0437 2000 0010

 

Skład Zarządu OSP:

Prezes: Stanisław Szczepański

Wiceprezes: Kazimierz Damętka

Wiceprezes - Naczelnik: Konrad Zdanowicz

Zastępca Naczelnika: Piotr Szczepański

Sekretarz: Jacek Słowik

Skarbnik: Wanda Pietrzyk

Gospodarz: Przemysław Zdanowicz

Członek Zarządu: Łukasz Parol

Członek Zarządu: Michał Gajc

 

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Andrzej Gałązka

Sekretarz: Tomasz Prus

Członek: Sławomir Kruk

 

Strona internetowa: https://www.facebook.com/OchotniczaStazPozarnaWStanislawowie

 

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434