OSP w Czarnej

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej

Nazwa jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej

Data założenia: 1922r.

adres: Szymankowszczyzna 23, 05-304 Stanisławów

NIP: 8222081782

 

kontakt: 505804425

e-mail: bartnickartur@o2.pl

 

Numer konta: 66 9226 0005 0035 3672 2000 0010

 

Skład Zarządu OSP:

Prezes: Artur Bartnicki

Wiceprezes: Tomasz Płochocki

Wiceprezes- Naczelnik: Andrzej Wiśniewski

Zastępca Naczelnika: Mariusz Kubicki

Sekretarz: Mieczysław Bartnicki

Skarbnik: Michał Ołdak

Gospodarz: Wojciech Bartnicki

Członek Zarządu: Jarosław Kubicki

Kronikarz: Mateusz Jackiewicz

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Kamil Barszczewski

Sekretarz: Marcin Siwak

Członek: Paweł Kaska

 

Strona internetowa: https://www.facebook.com/OchotniczaStrazPozarnawCzarnej/

LbVVwt63hbVvYGt6X2soj7s8a3rZl7R8AIiok3DwlYwAAAABJRU5ErkJggg==

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434