Odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stanisławów

W br. kalendarzowym Gmina Stanisławów zgodnie z Umową dotacji na zadanie pn. "Odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stanisławów" otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację w kwocie 10 000,00zł, co łącznie ze środkami z Budżetu Gminy Stanisławów pozwoliło na odbiór azbestu z 13 gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie naszej Gminy.