Ogłoszenia

Informacja

Informujemy, że w dniach: 25.07.2022r. – 05.08.2022r. Punkt Obsługi Interesanta Programu Priorytetowego Czyste Powietrze będzie nieczynny.

Dożynki Gminno-Parafialne w Stanisławowie -14.08.2022r.

  • Plakat dożynkowy z programem imprezy i zdjęciami wokalistów

Wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji pt. „Dobre praktyki dla rozwoju”

Gmina Stanisławów organizuje wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji pt. „Dobre praktyki dla rozwoju” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

III SEKTORZE! DAJ SIĘ POZNAĆ!

Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP…) działających w województwie mazowieckim.
Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego dla celów zachowania uprawnień do odszkodowania za szkody łowieckie.

  • autor: Magdalena Szczurowska, data: 2022-07-20

Pamiętaj o obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu

O nabyciu/zbyciu pojazdu trzeba powiadomić wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu.

Zmiany w sposobie rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim.

Szanowni Państwo,

od dnia 4 lipca 2022 r. rejestracja/przerejestrowanie pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu Drogowego Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3, możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji wizyty online https: //bezkolejki.eu/spminskmaz/lub telefonicznie pod numerem 25 759 87 16 .

Informacja

Szanowni Mieszkańcy

w związku z upływem w dniu 30 czerwca 2022 roku terminu składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw informujemy, że deklaracje można składać w Urzędzie Gminy w niżej podanych terminach:...

Ogłoszenie o zmianie przepisów Uchwały Antysmogowej dla Mazowsza

Powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone, szczególnie w sezonie grzewczym. To duże zagrożenie dla naszego zdrowia, życia i środowiska. Oddychanie obecnym w dymie benzo(a)pirenem może okazać się zabójcze, ponieważ przyczynia się do powstania wielu chorób, w tym nowotworów. Aby poprawić jakość powietrza wprowadzono uchwałę antysmogową[1] i wszyscy mieszkańcy Mazowsza są zobowiązani do przestrzegania jej postanowień od 11 listopada 2017 r.

Wpis do ewidencji źródeł ciepła

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stanisławów

przypominamy o ostatecznym terminie składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw –  termin upływa 30 czerwca 2022 roku.

Informacja w sprawie trybu małych zleceń

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Po upływie ww. terminu, oraz po rozpatrzeniu uwag, Wójt niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy
Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2021.

Wakacyjny pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich wraca na szlak

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, wakacyjny pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich wraca na szlak i już 25 czerwca rozpoczyna swoje codzienne kursowanie do Ustki. Nowością jest dodatkowe połączenie w soboty, niedziele i święta - „Słoneczny – BIS”, który umożliwi podróżnym dojazd do Trójmiasta.

Dofinansowanie dla gminy Stanisławów

Pan Premier Mateusz Morawiecki ogłosił listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych II edycja.

Bitwa regionów

Zapraszamy do wzięcia udziału w eliminacjach do konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich

Jak poruszać się po metropolii warszawskiej?

Zaczynają się konsultacje społeczne nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) dla metropolii warszawskiej. Zostaną zorganizowane trzy etapy konsultacji. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 12 maja (czwartek).

Rozstrzygnięcie konkursu „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”

W dniu 10 kwietnia 2022 r. odbył się konkurs na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”.
Podczas konkursu nasi nowi mieszkańcy z Ukrainy przygotowali  kiermasz  przy wsparciu niezastąpionych członków Klubu Senior+ oraz Koła Gospodyń Wiejskich ,,Nasza Chata” ze Stanisławowa, na którym można było zakupić różnego rodzaju potrawy i palmy wielkanocne.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Informacja

Urząd Gminy w Stanisławowie  informuje, że w dniu 08.04.2022 r. (piątek) w związku z awarią na sieci wodociągowej do 16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Kolonie Stanisławów od numeru 58 do 65.

Edukacja prawna - wzory pism do bezpłatnego pobrania

Zachęcamy do skorzystania z udostępnionych wzorów pism. Skorzystanie z dostępnych materiałów jest całkowicie bezpłatne. W przypadku wątpliwości co do sposobu wypełnienia formularzy prosimy o kontakt e-mail: biuro@fundacjaiv.pl.

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STANISŁAWOWIE

oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem "Konkurs  na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie", w  terminie  do dnia 19 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Stanisławów lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304  Stanisławów (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Konkurs „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”

Organizator:
Wójt Gminy Stanisławów
  • Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym mobilności mieszkańców!
  • Wzór identyfikatora ankietera

Dzień Sołtysa - życzenia

Z okazji Dnia Sołtysa składamy ...

Dzień Sołtysa

W dniu 7 marca w Dobrem, odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa  z udziałem Wicepremiera RP ...

Solidaryzujemy się z Ukrainą

Uprzejmie informujemy, że solidaryzując się z Ukrainą, organizujemy pomoc dla obywateli Ukrainy.

Opinie o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

Przypominamy, że wszystkie osoby, które skorzystały z nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą złożyć do Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim opinię o udzielonej im poradzie!

Informacja

Szanowni Państwo!
Informujemy, że Urząd Stanu Cywilnego w dniu 31 stycznia 2022 roku (poniedziałek) będzie czynny  w godz. 8:00- 15:00.

Zmiana trybu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 24 stycznia 2022 r. do odwołania zmienia się tryb udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja o otwarciu PSZOK

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie czynny 29 stycznia 2022 roku w godz. 9- 14.00 (sobota).

Przypominamy, że osoby, które przywożą odpady do PSZOK obowiązkowo muszą posiadać potwierdzenie uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Stanisławów. W przypadku braku potwierdzenia opłaty, odpady w PSZOK nie będą przyjmowane.

  • autor: Magdalena Grutkowska, data: 2022-01-21

Specjalizacje dyżurów nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku

Osoby poszukujące darmowych porad prawnych i darmowych porad obywatelskich często potrzebują pomocy prawnika lub doradcy obywatelskiego, którego wiedza i doświadczenie jest szersze w jakiejś dziedzinie.

Złóż wniosek o dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii i gazu.

WÓJT GMINY STANISŁAWÓW ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. zamówień publicznych i inwestycji w Urzędzie Gminy Stanisławów,

  • autor: Hanna Pietrzyk, data: 2021-12-10

Informacja w sprawie trybu małych zleceń

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Po upływie ww. terminu, oraz po rozpatrzeniu uwag, Wójt niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Dostaliśmy dotację celową

Gmina Stanisławów otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Informacja

Informujemy, że w dniu 12 listopada 2021 r. (piątek) dyżur nieodpłatnych porad prawnych w Urzędzie Gminy Stanisławów odbędzie się w godzinach 8.00-12.00

Kolejne środoki dla Gminy Stanisławów

W dniu dzisiejszym (8.11.2021 r.) w Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem nastąpiło podpisanie umów na kolejne środki zewnętrzne dla Gminy Stanisławów ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Środków Unii Europejskiej.

Konsultacje zmian w Programie współpracy Województwa Mazowieckiego z NGO na 2022 rok

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Bezpieczeństwo sanitarne w punktach nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich

Uwaga! Z nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich w punktach mogą korzystać osoby zdrowe, które przyjdą w maseczce.

Szkolenia dla firm „PREWENCJA WYPADKOWA 2021”

II Oddział ZUS w Warszawie wraz z Ośrodkiem Szkolenia BHP zapraszają przedsiębiorców z województwa mazowieckiego na bezpłatne szkolenia...

Informacja

Gmina Stanisławów informuje, że w dniu 13 września 2021 r. została podpisana z Wojewodą Mazowieckim umowa o dofinansowanie w
formie dotacji celowej w kwocie 14 400,00 zł na zapewnienie funkcjonowania miejsc w Gminnym Żłobku w Stanisławowie.

Głosuj na Gminę Stanisławów w Budżecie Obywatelskim Mazowsza

Mamy szansę mieć na terenie naszej Gminy Stanisławów trzy doświetlone przejścia dla pieszych.

Przesunięcie odbioru czarnych i żółtych worków

Szanowni Państwo,

z powodu awarii pojazdów odbierających odpady, odbiór worków czarnych (zmieszanych) oraz żółtych (plastik i metal) zostanie przesunięty o jeden dzień.

Edukacja prawna - wzory pism do bezpłatnego pobrania

Informujemy, że Fundacja Inter Vivos, która w 2021 r. realizuje zadania z zakresu edukacji prawnej w powiecie mińskim opracowała i udostępniła do bezpłatnego pobrania wzory pism z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego oraz spraw socjalnych i spraw mieszkaniowych.

Diagnoza oraz Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Stanisławów - kwestionariusz ankiety internetowej

Uprzejmie informujemy, że od 09 września do 22 września 2021 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy i strategii lokalnych zagrożeń społecznych.

Rozkład jazdy autobusów szkolnych w roku szkolnym 2021/2022

Od 1 września 2021 autobusy szkolne będą kursowały według poniższych rozkładów jazdy

Dożynki Gminno-Parafialne 2021 w Stanisławowie

Serdecznie zapraszamy na święto plonów, które odbędzie się 29.08.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2021 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w roku 2021 organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 59/2021 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w roku 2021 organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

  • autor: Tomasz Zdanowicz

System TAX FREE - informacje

1 stycznia 2022 r. nastąpią zmiany systemu TAX FREE, związane z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiana będzie polegać na wprowadzeniu w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE obowiązku elektronicznego obiegu dokumentów.

Zasady udzielania nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Wznowione stacjonarne udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu mińskiego.

Starosta Miński informuje,że od dnia 7 czerwca 2021 r. poniedziałek) zostaje wznowione stacjonarne udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu mińskiego.

Zmiana organizacji ruchu pojazdów na drodze 637

UWAGA!!!

Informujemy, że rozpoczynają się prace związane z „Rozbudową drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360” w związku z powyższym od dnia 28 maja 2021 r od godz. 8.00 ruch na tej drodze będzie odbywał się wahadłowo.

Dofinansowanie na modernizację strażnicy OSP w Stanisławowie.

Kolejne dofinansowanie trafia do naszej Gminy!

Dofinansowania na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Stanisławów i OSP Ładzyń.

38 993,00 zł dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego  otrzymaliśmy na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Stanisławów i OSP Ładzyń.

Kolejne środki dla Gminy Stanisławów!

50.000,00 zł dofinansowania dla naszej Gminy ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania w sołectwach:

Chodź na scenę - przegląd teatrów amatorskich

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej i Powiat Miński zapraszają aktorów-amatorów oraz amatorskie grupy teatralne do udziału w konkursie „Chodź na scenę - przegląd teatrów amatorskich”.

Czego nie wolno wrzucać do kanalizacji sanitarnej?

Drodzy Mieszkańcy, w związku z powtarzającymi się w ostatnim czasie awariami sieci kanalizacji sanitarnej, przypominamy czego nie wolno wrzucać do kanalizacji sanitarnej.

Raport końcowy z inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Stanisławów

Wójt Gminy Stanisławów informuje, że zakończono prace związane z realizacją zadania pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Stanisławów”.

Stypendia pomostowe na I rok studiów - XX edycja

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

Gminny Bon Żłobkowy

Rady Gminy Stanisławów wprowadziła świadczenie pod nazwą Gminny Bon Żłobkowy.

Komunikat Wójta Gminy

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Stanisławów

Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację pandemiczną a także w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, apeluję o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w powiecie mińskim do odwołania porady udzielane są za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (np. telefonicznie, mailowo)

ZARZĄDZENIE NR 15.2021 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie wykonywania przez Urząd Gminy Stanisławów zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz w sprawie wykonywania określonych zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów

Uwaga - nowe numery kont bankowych!

Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:

Apel o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Stanisławów

Zapisy na szczepienia przeciwko covid-19

Uprzejmie informujemy, że w przychodniach zdrowia CENTRUM w Stanisławowie i Pustelniku trwają zapisy na szczepienia przeciwko covid-19.

Razem policzymy kotły

Na terenie Gminy Stanisławów nadal trwa obowiązkowa inwentaryzacja źródeł ciepła.

ZARZĄDZENIE NR 7.2022 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w roku 2022 organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na terenie Gminy Stanisławów.

  • autor: Tomasz Zdanowicz, data: 2022-02-11

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434