Ogłoszenia

Wpis do ewidencji źródeł ciepła

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stanisławów

 przypominamy o ostatecznym terminie składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw –  termin upływa 30 czerwca 2022 roku.

wCF+tWiVLXk6gAAAABJRU5ErkJggg==

CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków.

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła (system ogrzewania budynku).

Deklaracje należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 CZERWCA  2022 r.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

- drogą elektroniczną przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie https://ceeb.gov.pl/

- w formie papierowej wypełniony formularz można przesłać do Urzędu elektronicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.

Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-deklaracji-i-wnioskow lub w Urzędzie Gminy.

  • autor: Monika Krupa, data: 2022-06-21

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434