Gminny Ośrodek Kultury

  • Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie

Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie

Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie to samorządowa instytucja kultury z wieloletnimi tradycjami w gminie Stanisławów.

Przedmiotem działania GOK jest wychowanie, edukacja oraz upowszechnianie i promowanie kultury, sztuki i czytelnictwa.

Siedzibą GOK jest zabytkowy budynek położony w centrum gminy, który wedle danych historycznych ma ponad 200 letnie korzenie.      Po wojnie budynek został odbudowany i służył wielu instytucjom by ostatecznie dać siedzibę Gminnemu Ośrodkowi Kultury.

GOK w Stanisławowie organizuje wiele wydarzeń plenerowych, koncertów, wystaw i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W czasach pandemii wiele konkursów i wydarzeń organizowanych jest w formie online, które cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców i sympatyków Gminy.

Informację o aktualnych wydarzeń i bieżące informację znajdziecie Państwo na naszym fanpage : https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Stanis%C5%82awowie-1493265167552015

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury posiada sekcje stałe:

  1. Stanisławowska Orkiestra Dęta
  2. Towarzystwo Śpiewacze „Lira” – próby zawieszone na czas pandemii
  3. Zespół wokalno-taneczny „Staśkowiacy” - próby zawieszone na czas pandemii
  4. Nauka gry na instrumentach
  5. Taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży 
  • Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie

Dane kontaktowe:

Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie
ul. Rynek 31
05-304 Stanisławów

Telefon: 25-757-50-07

e-mail:gok@stanislawow.pl

 

 

 

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434