Ogłoszenia

Informacja

Od 1 stycznia 2022 roku na targowisku gminnym w Stanisławowie wraca opłata targowa.

Informujemy, że po rocznej przerwie, od 1 stycznia 2022 r. będzie pobierana przez inkasenta opłata targowa od osób dokonujących sprzedaży na targowisku gminnym w Stanisławowie.

Opłata ta została zawieszona w 2021 r., po nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021, poz. 2095 ze zm.). Zwolnienie z opłaty targowej obowiązywało od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

W związku z powyższym, od 1 stycznia 2022 r. wraca obowiązek nałożony uchwałą nr XII/68/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia

  • autor: Karolina Wiśniewska, data: 2022-01-05

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434