Ogłoszenia

Spotkanie wigilijne jednostek OSP z terenu Gminy Stanisławów

W sobotę tj. 17.12.2022 r. druhowie z jednostek OSP z terenu naszej gminy spotkali się na wspólnej wigilii w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie. Część oficjalną poprowadził prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Stanisławowie – Pan Andrzej Gałązka.

Modlitwę odmówił ks. Dominik Brzeziński, wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela i Stanisława Biskupa.

Część oficjalną zakończono wspólnym odśpiewaniem kolędy. To pierwsza taka wigilia od czasów pandemii, gdzie można spotkać się bez rygorów sanitarnych, dlatego zebrani życzyli sobie przede wszystkim zdrowia, spokoju i wytchnienia w tych trudnych dla nas czasach.

Razem ze strażakami przy wspólnym stole usiedli zaproszeni goście Pani Marszałek Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  Antoni  Jan Tarczyński - (starosta miński), st. bryg. Krzysztof Komorowski - Komendant Powiatowy PSP, inspektor Sławomir Rogowski - Komendant Powiatowy Policji, podinsp. Robert Momot – Komendant Komisariatu w Stanisławowie, Grzegorz Ostrowski – Komendant ZOG OSP RP z Gminy Dębe Wielkie, Radni, Prezesi  i Naczelnicy jednostek OSP.

Podczas spotkania opłatkowego uroczyście przekazano zakupiony sprzęt w ramach zadania OSP – 2022 (#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka), z budżetu Województwa Mazowieckiego wraz z współfinansowaniem ze środków z budżetu Gminy.

Serdeczne podziękowania kierujemy do nieocenionej w swych działaniach Pani Marszałek Janiny Ewy Orzełowskiej, która wsparła nas dodatkowym umundurowaniem dla jednostki OSP Czarna w postaci 5 kompletów  NOMEX.

Wigilia strażacka mogła odbyć się dzięki Pani Wójt a jednocześnie wice prezes ZOGZ OSP RP w Stanisławowie – Pani Kindze Annie Sosińskiej, zaangażowaniu druhów i Pań z KGW „Nasza Chata” ze Stanisławowa, które przygotowały wszystkie postne potrawy.

 • Spotkanie wigilijne jednostek OSP z terenu Gminy Stanisławów
 • Spotkanie wigilijne jednostek OSP z terenu Gminy Stanisławów
 • Spotkanie wigilijne jednostek OSP z terenu Gminy Stanisławów
 • Spotkanie wigilijne jednostek OSP z terenu Gminy Stanisławów
 • Spotkanie wigilijne jednostek OSP z terenu Gminy Stanisławów
 • Spotkanie wigilijne jednostek OSP z terenu Gminy Stanisławów
 • Spotkanie wigilijne jednostek OSP z terenu Gminy Stanisławów
 • Spotkanie wigilijne jednostek OSP z terenu Gminy Stanisławów
 • Spotkanie wigilijne jednostek OSP z terenu Gminy Stanisławów
 • Spotkanie wigilijne jednostek OSP z terenu Gminy Stanisławów
 • Spotkanie wigilijne jednostek OSP z terenu Gminy Stanisławów
 • Spotkanie wigilijne jednostek OSP z terenu Gminy Stanisławów
 • Spotkanie wigilijne jednostek OSP z terenu Gminy Stanisławów
 • Spotkanie wigilijne jednostek OSP z terenu Gminy Stanisławów
 • Spotkanie wigilijne jednostek OSP z terenu Gminy Stanisławów
 • Spotkanie wigilijne jednostek OSP z terenu Gminy Stanisławów

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Do 31 marca 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434