Ogłoszenia

Informacja przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

Stanisławów, dnia 21 października 2022 r.

 

 

Informacja przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

 

Konsultacje przeprowadzono zgodnie z Uchwałą NR XXXIX/206/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, w dniach od 6 do 20 października 2022 r. włącznie. Projekt uchwały opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stanisławów w zakładce Organizacje pozarządowe/Projekty aktów normatywnych do konsultacji przez organizacje pozarządowe oraz na stronie www Gminy, w zakładce Urząd Gminy/Ogłoszenia. Informację o konsultacjach (z linkiem do projektu uchwały) rozesłano również e-mailem na udostępnione przez przedstawicieli organizacji pozarządowych. Uwag nie wniesiono.

 

Z up. Wójta

/-/ Hanna Pietrzyk

Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

Sporządził:

Tomasz Zdanowicz

tel. 257575873

  • autor: Tomasz Zdanowicz, data: 2022-10-21

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434