Ogłoszenia

Informacja przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

Stanisławów, dnia 21 października 2022 r.

 

 

Informacja przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

 

Konsultacje przeprowadzono zgodnie z Uchwałą NR XXXIX/206/10 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, w dniach od 6 do 20 października 2022 r. włącznie. Projekt uchwały opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stanisławów w zakładce Organizacje pozarządowe/Projekty aktów normatywnych do konsultacji przez organizacje pozarządowe oraz na stronie www Gminy, w zakładce Urząd Gminy/Ogłoszenia. Informację o konsultacjach (z linkiem do projektu uchwały) rozesłano również e-mailem na udostępnione przez przedstawicieli organizacji pozarządowych. Uwag nie wniesiono.

 

Z up. Wójta

/-/ Hanna Pietrzyk

Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

Sporządził:

Tomasz Zdanowicz

tel. 257575873

  • autor: Tomasz Zdanowicz, data: 2022-10-21

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434