Ogłoszenia

,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu

W dniach  12-14 września 2022r. Gmina Stanisławów zorganizowała wyjazd studyjny pt. „Dobre praktyki dla rozwoju” realizowany w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W wyjeździe studyjno szkoleniowym wzięło udział 42 osoby zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, w tym: mieszkańcy gminy Stanisławów, przedstawiciele NGO w tym KGW, przedsiębiorcy, pracownicy UG Stanisławów oraz przedstawiciele LGD. Rekrutacja uczestników odbywała się zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie https://www.stanislawow.pl.

W dniu przyjazdu odbyło się spotkanie z Lokalną Grupą Działania Dunajec- Biała oraz Centrum Produktu Lokalnego Rzuchowa. Na spotkaniu omówiono historię powstania oraz czym się zajmuje  i gdzie się znajduje Centrum Produktu Lokalnego.  Została także omówiona rola lokalnych liderów w budowaniu zasobów wiedzy i doświadczeń organizacji działających  na obszarach wiejskich.

Drugi dzień zaczęliśmy od prezentacji i dyskusji na temat sieciowych produktów wiejskich. Sieciowanie produktów zobaczyliśmy na przykładzie tarnowskiego regionu winiarskiego ENOtarnowskie – odbyliśmy wizytę studyjną do winnicy.   

Kolejnym punktem programu było wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Omówione zostały lokalne organizacje i ich rola w kreowaniu rozwoju postaw przedsiębiorczych oraz rozwój działalności gospodarczych na wsi.

Trzeciego dnia, to już ostatniego dnia naszego wyjazdu, czas poświęcony był głownie Kołom Gospodyń Wiejskich, lokalnym organizacjom i stowarzyszeniom. Przedstawiono oraz dyskutowano w jaki sposób mogą wpłynąć na rozwój terenu na którym aktualnie działają. Podjęty został również  ważny temat aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Ostatnim punktem wyjazdu było spotkanie podsumowujące z lokalnymi przedsiębiorcami. Spotkanie pod tytułem „Paczka dla rolnika”. Projekt ten był realizowany wyłącznie przez rolników. Rolnicy swoje własne wyroby sprzedają pod marką „Odrolnika” i w formie tak zwanej „Paczki od rolnika.”

Znaleźliśmy kilka chwil by wykorzystać również czas wolny np. wieczorami lub podczas powrotu i zwiedziliśmy Tarnów oraz Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

Był to bardzo owocny czas gdzie mogliśmy wiele się nauczyć, poznać dobre praktyki z terenu małopolski oraz wypracować rekomendacje na przyszłość dla naszego obszaru. Niewątpliwie wiedza oraz kontakty zdobyte podczas realizacji projektu zaowocują w przyszłości i przyczynią się do rozwoju naszej małej ojczyzny.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Galeria zdjęć:

 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu
 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu
 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu
 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu
 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu
 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu
 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu
 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu
 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu
 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu
 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu
 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu
 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu
 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu
 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu
 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu
 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu
 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu
 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu
 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu
 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu
 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu
 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu
 • ,,Dobre praktyki dla rozwoju" relacja z wyjazdu

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
Od 1 kwietnia 2023 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 39 1020 4476 0000 8902 0499 0679
Opłata za wodę i ścieki - 44 1020 4476 0000 8702 0499 0687
Opłata za odpady komunalne - 49 1020 4476 0000 8502 0499 0695
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 82 1020 4476 0000 8102 0498 9036

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434