Ogłoszenia

Syreny szczelinowe

W dniu 19 sierpnia 2022 r. (piątek) planowany jest montaż syreny szczelinowej na budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie.

Syreny szczelinowe są realizacją projektu pn. "Mazowieckie Syreny+" realizowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa

Wewnętrznego Unii Europejskiej.

Zadaniem projektu jest ostrzeganie i alarmowanie ludności.

Podczas wykonywania prac będą wydawane różne dźwięki jak i zapowiedzi słowne.

Próby będą wykonywane w celu oceny sprawności montażu syreny, w związku z powyższym prosimy o zachowanie spokoju.

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434