Ogłoszenia

Wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji pt. „Dobre praktyki dla rozwoju”

Gmina Stanisławów organizuje wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji pt. „Dobre praktyki dla rozwoju” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin wyjazdu: 12-14 września 2022

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania lub zameldowania na obszarze Gminy Stanisławów, prowadzą działalność gospodarczą na obszarze Gminy Stanisławów, należą do stowarzyszeń i grup nieformalnych z terenu Gminy  lub są przedstawicielami partnera ( LGD Ziemi Mińskiej- przedstawiciele Partnera są wyłączeni z procesu rekrutacji)

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia na wyjazd studyjny należy dokonać w terminie podanym w formularzu zgłoszeniowym, poprzez formularz zamieszczony na https://www.stanislawow.pl/ na adres e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl  lub osobiście w Gminie ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów .

Zgłoszeń należy dokonać do dnia 16.08.2022 r. do godziny 12.00 .

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434