Ogłoszenia

Informacja

Szanowni Mieszkańcy

w związku z upływem w dniu 30 czerwca 2022 roku terminu składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw informujemy, że deklaracje można składać w Urzędzie Gminy w niżej podanych terminach:

27.06.2022 r (poniedziałek) – godz. 9.00 -17.00

28.06.2022 r (wtorek) – godz. 8.00 – 17.30

29.06.022 r. (środa) – godz. 8.00 – 17.30

30.06.2022 r.(czwartek) – godz. 8.00 – 17.30

Deklaracje będą przyjmowane w pokoju nr 19 w budynku Urzędu Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.

 

Wójt Gminy Stanisławów

/-/ Kinga Anna Sosińska

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434