Ogłoszenia

Konkurs „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”

 

Plakat na konkurs ,,Najpiękiejsza Palma Wielkanocna"

Regulamin III Gminnego Konkursu „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”

Organizator:

Wójt Gminy Stanisławów

Obsługa techniczna:

Urząd Gminy Stanisławów

I. Cele Konkursu:

 1. Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą.
 2. Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej oraz pielęgnowanie tradycji.
 3. Rozbudzenie inwencji twórczej.
 4. Przekaz wartości i tradycji ludowej.
 5. Integracja społeczności lokalnej
 6. Promocja dorobku kulturowego wsi wraz z promocją Gminy Stanisławów.

II. Zadanie konkursowe:

 1. Zadanie polega na wykonaniu palmy wielkanocnej z wykorzystaniem tradycyjnych metod i materiałów. Polecana technika wykonania: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, gałązki brzozy, trzciny suche kwiaty, trawy, wstążki, bibuła, krepa, itp.
 2. Palmy wcześniej wykorzystane przy innych konkursach oraz gotowe/kupione nie będą podlegały ocenie jury.

 III. Warunki konkursu:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć: Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, Świetlice środowiskowe, kluby, osoby indywidualne z terenu Gminy Stanisławów oraz osoby/stowarzyszenia należące do Parafii Stanisławów lub Pustelnik.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną palmę, obowiązkowe jest wypełnienie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik:
 • nr 1 dla osoby pełnoletniej lub organizacji,
 • nr 2 dla dzieci i młodzieży do lat 16,

do niniejszego regulaminu.

 1. Palma musi wynosić minimum 100 cm wysokości.

IV. Miejsce i termin konkursu:

 1. Palmę wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć w  dniu 10 kwietnia 2022 r. (niedziela) w godzinach 9.00 – 10.00 osobiście do kościoła św. Jana Chrzciciela i Św. Stanisława Biskupa w Stanisławowie i przekazać organizatorom konkursu.
 2. Komisja konkursowa, w godz. 10.00 – 11.00 przed wejściem do Kościoła po otrzymaniu karty zgłoszenia dokona oceny Palm Wielkanocnych dostarczonych na konkurs.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi po mszy o godz. 11.00. Wyniki zostaną opublikowane na stronie WWW i na fanpage Gminy Stanisławów.
 4. Obecność autorów dostarczonych palm w czasie ogłoszenia wyników konkursu jest nieobowiązkowa.
 5. Zgłoszenie palm do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac na wystawie pokonkursowej.
 6. Palmy będą stanowiły dekorację Wielkanocną Kościoła. Obowiązkowy odbiór palm 01.05.2022 r. po mszach niedzielnych.

V. Ocena prac:

 1. Oceny palm dokona Komisja powołana przez Organizatorów.
 2. W skład powołanej komisji wejdą osoby nie związane z uczestnikami konkursu.

VI. Kategorie:

 1. Dzieci i młodzież do 16 roku życia.
 2. Dorośli.

VII. Kryteria oceny prac:

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

 • zgodność z regulaminem konkursu,
 • użycie i dobór odpowiednich materiałów
 • pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
 • wielość i bogactwo użytych materiałów,
 • estetykę wykonania pracy,
 • Palmy w obydwu kategoriach będą oceniane tak samo, nie zależnie czy zostały wykonane jednoosobowo czy grupowo,
 • Ocena prac dokonana zostanie według kryteriów znanych wszystkim jurorom.

VIII. Nagrody:

Prace, które otrzymają najwięcej punktów zostaną nagrodzone. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe lub finansowe.

IX. Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia konkursu.
 2. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w konkursie.
 3. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie podlega reklamacji.
 4. Organizatorzy uprawnieni są do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Organizatorzy mogą w każdym terminie unieważnić konkurs i nie rozstrzygać go, bez podania przyczyny.
 6. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne.
 7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach konkursu „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 8. Kontakt: Katarzyna Sabak, Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32 , 05-304 Stanisławów tel: 25-75-75-859.

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434