Ogłoszenia

Kolejne środki dla Gminy Stanisławów!

50.000,00 zł dofinansowania dla naszej Gminy ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania w sołectwach:

  • Ciopan – wykonanie placu zabaw,
  • Retków – wykonanie placu zabaw,
  • Sokóle – wykonanie siłowni plenerowej,
  • Łęka – budowa oświetlenia ulicznego,
  • Wólka Konstancja  - poprawa estetyki terenu wiejskiego.

Dziękujemy za otrzymane wsparcie Zarządowi i Sejmikowi Województwa Mazowieckiego, w szczególności Pani marszałek Janinie Ewie Orzełowskiej, która  nas zawsze wspiera i zna potrzeby naszych mieszkańców.

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
NIP: 822 10 62 601
REGON: 000551711

Godziny urzędowania
poniedziałek 9:00 - 17:00,
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

Dane kontaktowe
tel.  25 757 58 58
 fax. 25 757 58 57
urzad.gminy@stanislawow.pl

EPUAP (skrytka): /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

 


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:
Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670
Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680
Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690
zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj. 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Gmina Stanisławów
NIP: 822 21 47 156
REGON: 711582434